Bel ons direct:
0499-338000

Inspectie Valbeveiliging

NEN365

Inspecteren van Persoonlijke beschermingsmiddelen. NEN EN-365 schrijft inspectie voor tenminste 1 x per jaar.

Valbeveiligingsapparatuur valt onder de definitie van Persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM). Een persoonlijk
beschermingsmiddel is: Iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te
worden teneinde hem te beschermen tegen gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen
bedreigen alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen (m.u.v. normale
werkkleding/uniformen, sportuitrusting, zelfverdediging- of afschrikkingsmateriaal en draagbare apparaten voor
het opsporen en signaleren van gevaren en belastingsfactoren).